Suomeksi · På svenska · In English

Lauri och Lasse Reitz Stiftelse

Maria Reitz, änka till samlaren och entreprenören Lauri Reitz, lät grunda en stiftelse i sitt testamente år 1971. Genom att grunda en stiftelse ville Maria Reitz bevara de konst- och antikvitetssamlingarna som Lauri Reitz samlat i deras gemensamma hem. Samtidigt ville hon vårda det intresse och den kunskap om konst och antikföremål hennes man haft. Stiftelsens syfte är att upprätthålla ett konstmuseum i familjens hem på Apollogatan samt utöka museets samlingar med avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen bedriver även folkbilding genom att hålla museet öppet för allmänheten och grupper utan kostnad.I enlighet med reglerna består stiftelsens styrelse av fyra medlemmar. En av medlemmarna utnäms av styrelseordföranden för Finlands Konstakademi för tre år.

Stiftelsen har kompletterat och utvidgat samlingarna med konstverk och antikföremål utgående från den helhet som Lauri Reitz samlat. Samlingarna byggs upp genom att aktivt följa med utbud i gallerier och auktionshus i Finland, i de nordiska länderna, samt på de viktigaste internationella konstmarknaderna.Till de största förvärven stiftelsen gjort har varit föremål till den antika silversamlingen och konstsamlingen. Till exempel målningssamlingen, som består av över 160 verk, är nuförtiden tre gånger större än då museet grundades.