Suomeksi · På svenska · In English

Lauri ja Lasse Reitzin säätiö

Rakennuttaja ja keräilijä Lauri Reitzin leski Maria Reitz perusti säätiön testamenttimääräyksellään vuonna 1971. Maria Reitz halusi säätiön perustamisella vaalia taiteesta ja antiikista kiinnostuneen miehensä asiantuntemuksella heidän yhteiseen kotiinsa keräämää taide- ja antiikkiesinekokoelmaa. Säätiön tarkoituksena on ylläpitää taidemuseota perheen entisessä kodissa Apollonkadulla sekä kartuttaa museon kokoelmia omaisuutensa tuotolla. Säätiöllä on lisäksi kansansivistystarkoitus, jota se toteuttaa pitämällä museota avoinna yleisölle ja ryhmille ilman pääsymaksua.

Halli

Säätiön hallitukseen tulee sääntöjen mukaan kuulua neljä jäsentä. Yhden hallituksen jäsenistä nimittää Suomen Taideakatemian säätiön hallituksen puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluvat FM, KTM Jaana Cawén (puheenjohtaja), kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, FM Leena Lindqvist ja asianajaja Risto Ojantakanen.

Säätiö on pyrkinyt hankinnoillaan täydentämään ja laajentamaan esine- ja taidekokoelmia lähtökohtanaan Lauri Reitzin keräämä kokonaisuus. Säätiö seuraa aktiivisesti tarjontaa kotimaisella ja kansainvälisellä taide- ja antiikkikentällä. Kokoelmia kartutetaan tekemällä hankintoja sekä suoraan yksityisiltä tahoilta että huutokauppoihin osallistumalla.

Kustavilainen huone

Lukumääräisesti eniten säätiö on tehnyt hankintoja täydentämään maalaustaiteen ja antiikkihopean kokoelmia. Esimerkiksi yli 170 teosta käsittävä maalauskokoelma on tänä päivänä yli kolminkertainen säätiön perustamisvaiheen kokonaisuuteen verrattuna. Viime vuosina on tehty merkittäviä hankintoja myös säätiön antiikkikello- ja asekokoelmiin.

Asehuone