Suomeksi · På svenska · In English

Konst- och antikvitetssamling

I samlingen finns konst- och antikföremål som Lauri Reitz förvärvat under årens lopp. Reitz var en av Helsingfors mest framstående byggnadsentreprenörer från 1920-talet fram till 1950-talet. Lauri Reitz änka Maja Reitz lät i sitt testamente år 1971 grunda en stiftelse som skulle förvalta familjeegendomen. Det Reitzka hemmet öppnades för allmänheten som museum nästa år.



Allt sedan begynnelsen har stiftelsen utökat samlingen. På museet kan man beundra många av den finländska målarkonstens viktigaste verk. Museets samling av antika finländska silverföremål utgör också en unik helhet. Ytterligare finns det en samling vapen från1500-talet och framåt, Meissen- och Sèvresporslin samt antika klockor med mera. Rummen i museet är inredda med en rad antika möbler i olika stilar och från olika epoker. Känslan av det Reitzka hemmet finns ändå kvar.